Inicio de sesión

Quién está conectado

Actualmente hay 0 usuarios y 0 invitados en línea.

Sindicar

Distribuir contenido

Formació ocupacional 2006: Tècnic en control de qualitat (normes ISO)

Justificació

Cada cop són més les organitzacions que fan una clara aposta per implantar sistemes de gestió de la qualitat i medi ambient, perquè els facilita desenvolupar la seva activitat sota processos controlats que poden garantir els requisits mínims de qualitat alhora que l’impacte ambiental de la seva activitat.

Els models de gestió de la qualitat i del medi ambient més estesos són els que segueixen la normativa ISO. Però encara queda un llarg camí per aconseguir que les organitzacions del nostre entorn arribin als nivells de qualitat d’altres països.

Les organitzacions cada cop més implanten aquests models de gestió de la qualitat i del medi ambient, i per això, necessiten persones competents en aquest àmbit, amb amplis coneixements en aquesta especialitat.

Objectius generals

  • Dotar dels coneixements, les habilitats, les eines i les metodologies necessàries per administrar un sistema de gestió de la qualitat i medi ambient, basats en la normativa UNE-EN ISO 9001:2000 i la normativa UNE-EN ISO 14001:2004 de gestió del medi ambient.
  • Transmetre les actituds i tècniques necessàries davant la recerca activa de feina.
  • Aconseguir una inserció mínima del 85 % en l’àrea de qualitat

Col·lectiu a qui va adreçat

Persones en situació d’atur, preferentment diplomats o llicenciats en especialitats tècniques o bé estudiants d’últim any en aquestes especialitats que desitgin treballar en les àrees de qualitat i medi ambient de les empreses. Per totes aquelles persones que no compleixin el perfil, s’estudiarà cada cas de forma individualitzada valorant d’altres aspectes (altres estudis, cursets, formació, experiències etc.)

Resum de mòduls (pendent de revisió)

Introducció a la qualitat: 10 h.

La norma UNE-EN-ISO 9001:2000: 25 h.

Implantació segons la norma UNE-EN ISO 9001:2000: 45 h.

El model EFQM: 12 h.

La norma UNE-EN-ISO 14001:2004 i d’altres: 30 h.

Implantació segons la norma UNE-EN-ISO 14001:2004: 20 h.

Integració de sistemes i exemples de models: 35 h.

Les auditories: 30 h.

Eines per a la qualitat: 39 h.

Prevenció bàsica de riscos laborals: 30 h.

Seguretat i condicions de salut en el treball: Integrat en el mòdul anterior

Inserció laboral i tècniques de recerca de feina: 15 h.

Sensibilització ambiental: 9 h.

Total hores: 300 h.
Calendari de curs

Octubre en horari de tarda

Més informació a:

CENTRE D'ESTUDIS MUMANY

Av. de Barcelona 21, 1a planta

08191 Rubí (Barcelona)

Tel. : +34 93 697 36 01

Fax. : +34 93 588 58 13

email: cem@cemformacio.com
Ubicació del Centre d'Estudis Mumany

Sin suscripción


Documentación LibreOffice en español

Comentarios recientes

Encuesta

¿Sobre qué programas esperas encontrar tutoriales y ejercicios en SuperAlumnos.net? :